قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / قوانین و مقررات / بررسی وضعیت قوانین ایثارگران درمصاحبه با سیدعلی تقی نسب

بررسی وضعیت قوانین ایثارگران درمصاحبه با سیدعلی تقی نسب

باتوجه به موضوعات بوجود آمده اخیر درحوزه سلامت وبیمه تکمیلی وخدمت رسانی به ایثارگران وبرخی ضعف های اجرائی ناشی ازقوانین ایثارگران به سراغ سیدعلی تقی نسب، حقوقدان و ازچهره شاخص فرزندان شهدا در امورصنفی که طی سالهای اخیر اقدامات درخور توجه وتقدیری جهت بررسی و مشاوره وپیگیری مسائل مبتلابه ایثارگران صورت داده است، رفتیم تا درخصوص نواقص اجرائی وقانونی، باایشان مصاحبه ای داشته باشیم.

کهف شاهد: تقی نسب با اشاره به سبقه برخی قوانین اظهار داشت: بعد ازپایان جنگ تحمیلی تاسال۷۶قوانین خوبی به سود ایثارگران تصویب واجرا شد. ولی متاسفانه ازسال ۷۶تا اوایل دهه ۸۰ یا قوانین وتسهیلات تعدیل شده و یا دراجرا بامشکلاتی نظیر تامین اعتبار مواجه گردید ومسکوت ماند. البته درسالهای پس از آن قوانین بسیار خوبی وضع گردید که ماده ۴۴قانون برنامه پنجم توسعه کشور با بند های ۱۳گانه و ماده ۴۵همان قانون وقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران واختصاص موادی از قوانین بودجه سالیانه به حوزه ایثار وشهادت بخشی از آن می باشد.

وی افزود: درچند سال گذشته برخی ازقوانین به خوبی اجرا شده و بااختصاص بودجه توسط دولت محترم اجرای آن تسهیل شده است ولی بعضی ازآن دچار اجرای بد ویا اساسا اجرا نشده است و بدتراینکه برخی رویکردها اساسا نمایشی ویا تبلیغی بوده است.

مدیرکمیته صنفی کانون همبستگی فرزندان شاهدکشور تصریح کرد: در ۵سال اخیربرخی قوانین ایثارگران برگشت به عقب داشته است.مثلا درخصوص قوانین استخدامی فرزندان ایثارگران اصلاحاتی صورت گرفته که متاسفانه به نفع ایثارگران نبوده است. بعنوان مثال اصلاح ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران درخصوص استخدام فرزندان معظم ایثارگر، اشتغال این عزیزان رو بامشکلات عدیده ای مواجه نموده است.

تقی نسب درادامه افزود: متاسفانه دولت محترم یا آئین نامه های اجرایی راتدوین نکرده ویا باتاخیر تدوین مینماید که برخی برخلاف قوانین موضوعه می باشد.

عضوهیئت مدیره کانون همبستگی فرزندان شاهد درخصوص مباحث درمانی فرزندان معظم شهدا گفت: دولت محترم درآذرماه سال۹۶آئین نامه اجرایی ماده ۱۲قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران رابه تصویب رساند که برخلاف قانون بوده وافراد تحت تکفل فرزندان شاهد رااز بیمه تکمیلی مستثنی کرده است ومشکلات عدیده ای برای خانواده های فرزندان شهدا ایجاد نموده است. این درحالی است که آیین نامه اجرایی باید درراستای درست اجرا شدن قانون تصویب شود، نه اینکه باالحاق تبصره وحذف موادی از آن، باعث تضییع حقوق مکتسبه این افراد شود.

تقی نسب درخصوص فوق العاده ایثارگری ماده۵۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز اظهارداشت: بموجب ماده ۶۱قانون آئین نامه اجرایی آن(فصل ششم)باید توسط بنیادشهید وامور ایثارگران،وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، ستادکل نیروهای مسلح ومعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه وبه تصویب هیئت محترم وزیران می رسید که متاسفانه تا به امروز انجام نشده است.البته برخی دستگاههای اجرایی اجرا کرده اند ولی هیچ نظارتی براجرا یاعدم اجرای آن دردستگاه های مختلف وجود ندارد ومتاسفانه دولت محترم با تعلل در تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین، باعث عدم اجرای قوانین موضوعه می شود.

این حقوقدان فرزندشهید تصریح کرد: به نظرمیرسد درتصویب برخی ازقوانین حوزه ایثارگری دراکثر دوره ها می بایست قانونگذار محترم تامل بیشتری درتفکیک ایثارگران باتوجه به نوع ایثارگری وضایعه جانبازی انجام داده تا عدالت دربرخورداری ایثارگران عزیز ازتسهیلات محقق شود که این موضوع ازضعف های قابل مشاهده است. بعنوان مثال درحوزه حمایت آموزشی ازفرزندان شهدا وجانبازان۷۰٪با بزرگوارانی که ضایعه جسمی و روحی کمتری متحمل شده اند، نگاه یکسانی شده است که درصورت پیش بینی قانونگذار متناسب بااولویت می توانست سرمایه گذاری مناسب تری دراجرا، صورت بپذیرد و یااین که قانونگذار درموضوعات مختلف قانونی، حمایتهای درنظر گرفته برای فرزندان، ایثارگران بیشتر آسیب دیده را باکمتر آسیب دیده به یک شکل دیده است.این درحالی است که ضایعه جانبازان عزیز بایکدیگر کاملا متفاوت بوده وخانواده معظم این جانبازان مشکلات عدیده ای داشته ومرارتهای ایشان یکسان نمی باشد.

وی در پایان افزود: درطی سالهای گذشته بسیاری ازنمایندگان مجلس با سعه صدر میزبان ما بوده و درطی جلسات فراکسیون و دیدارهای مختلف، بارصد دیدگاه های فرزندان شاهد به اصلاح قوانین موجود همت گماشتند که جادارد دوباره مراتب قدردانی خویش رانسبت به ایشان وبخصوص فراکسیون فرزندان شاهد وکلیه دلسوزانی که به شیوه های مختلف یار ویاور بودند،تشکر می نمایم. اینجانب نیزهمیشه بعنوان مشاوری درکنار فرزندان شهدا وایثارگران عزیز و تصمیم سازان این حوزه انجام وظیفه خواهم کرد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *